Защита на личните данни

Защита на личните данни

Регистрация
Тя е необходима за връзка с Вас и получените данни (имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция, телефон за връзка и e-mail), ще бъдат използвани единствено за нуждите на доставката. Моля Ви, попълвайте данните си на български (кирилица) и проверявайте дали всичко е въведено вярно. Потребителят предоставя данните си доброволно и с това дава право за служебното им ползване от персонала на магазина.
Регистрирането на нов потребител става от формата за регистрация, достъпна от заглавната страница на сайта, или при самата поръчка. Данните Ви създават акаунт, който улеснява следващо пазаруване. Те са Ваша лична информация и съхраняването й ще Ви предпази от злонамерено използване от нечия страна.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот на всички посетители на този уебсайт. Затова искаме да Ви информираме за начина, по който бихме използвали Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете подхода ни при използването на вашите лични данни.


Като ни предоставяте личните си данни, ще се счита, че Вие – когато това е необходимо и подходящо - давате съгласието си за разкриване на тази информация в случаите, които са посочени в тази Политика.

 

Какво включва Политиката за защита на личните данни?

Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате някой от уебсайтовете ни.

 

С каква цел се събират Вашите лични данни

Едно от предназначенията на нашия уебсайт е да Ви информира кои сме ние и с какво се занимаваме. Ние събираме и използваме лични данни (вкл. име, адрес, телефонен номер и e-mail), за да Ви предоставяме по-добре нужните услуги или информация. Следователно бихме използвали Вашите лични данни, за да:

отговаряме на запитвания и искания, отправени от Вас;

обработваме поръчки или заявки, направени от Вас;

провеждаме или осъществяваме нашите задължения, свързани със споразумение, което имате с нас;

предвиждаме и разрешаваме проблеми с предоставяни на Вас стоки или услуги;

създаваме продукти или услуги, които да отговарят на нуждите Ви.

За да оптимизираме нашите услуги, може да решим да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте уведомени за това и при нужда ще изискваме Вашето съгласие, преди да използваме личните Ви данни за директен маркетинг.

Освен това, ако в който и да било момент пожелаете от нас да спрем да използваме личните Ви данни за която и да било от горните цели, моля да се свържете с нас, както е посочено по-долу. Ние ще прекратим използването на личните Ви данни за тези цели при първа възможност.

С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление) или когато преценим, че това е нужно за защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други лица.

 

Събиране на информация, която не представлява лични данни

Възможно е автоматично да събираме информация за Вас, която не представлява лични данни - като например за вида на използвания от Вас уеб браузер или уебсайта, откъдето сте се свързали с нашия уебсайт. Може също така да събираме детайли, които сте предоставили на сайта (напр. възрастта Ви и града, в който живеете).

Тази информация не може да Ви идентифицира и се използва, само за да ни помогне да осигурим ефективно обслужване. Понякога може да предоставяме тези анонимни или обобщени данни на трети страни за цели, свързани с този сайт.

 

Взаимодействия с Вас

Ние се интересуваме от Вашите възгледи и ценим обратната връзка от нашите клиенти и посетителите на уебсайта, поради което създадохме електронни обяви, новинарски групи, обратна връзка, e-mail, възможности за форум и/или чат-стаи. Ако в даден момент този уебсайт предостави каквито и да било възможности за чат-стаи, електронни обяви, новинарски групи и подобни, може да събираме личните Ви данни, които предоставяте.

Тази информация ще се използва в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни. Естествено, ние не можем да контролираме и не носим отговорност за използването на личните Ви данни от трети лица, на които сте ги предоставили чрез този уебсайт. Препоръчваме да бъдете внимателни каква лична информация разкривате по този начин.

Поддържане на точна и вярна информация

 

Имаме за цел да поддържаме информацията, която се отнася за Вас, възможно най-точна и достоверна. Ако желаете да прегледате, промените или изтриете данните, които сте ни предоставили, моля, свържете се с нас, както е указано по-долу.

 

Сигурност на личните Ви данни

Тъй като ценим правото Ви на личен живот, ще гарантираме подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел създадохме технология и политики, които да защитават личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване и съответно ще актуализираме тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.

 

Политиката за използване на cookies

Ние използваме термина “cookies” за т.н. “бисквитки” или cookies, както и за други подобни технологии в обхвата на Директивата на ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

 

• Какво представляват “cookies”?
Cookies са малки файлове с данни, които браузърът Ви инсталира във Вашия компютър или устройство. Те помагат на браузъра да извършва навигация в уебсайта, а самите cookies не могат да събират информация, запаметена в компютъра или файловете Ви.

Когато сървър използва уеб браузър за прочитане на cookies, те могат да направят уебсайта по-удобен за потребителя. За да защити личните Ви данни, Вашият браузър разрешава на уебсайта достъп само до cookies, които той Ви е изпратил.

 

• Защо използваме cookies?
Използваме cookies, за да узнаем повече за взаимодействията Ви със съдържанието на нашия уебсайт и за да можем да го подобрим .

Cookies запомнят типа на използвания от Вас браузър, както и какъв допълнителен софтуер за браузъра сте инсталирали. Освен това те запомнят и предпочитанията Ви, например език и район, които се зареждат като настройки по подразбиране, когато отново посетите уебсайта. Също така, cookies Ви дават възможност да оценявате сайтовете и да попълвате формуляри за коментари.

Някои от използваните от нас cookies са т.н. “сесийни” cookies, които се изтриват, когато затворите своя браузър, други са постоянни cookies и се съхраняват във Вашия компютър за по-продължително време. За повече подробности за различните видове cookies, които използваме.

 

• Как се използват cookies на трети страни?
За някои функции в пределите на нашите уебстраници ние използваме доставчици от трети страни, например, когато посещавате страница с включен видеоматериал от YouTube или връзки към YouTube.

Такива видеоматериали или връзки (и каквото и да било друго съдържание от доставчици от трети страни) може да съдържат cookies на трети страни, и Вие може да пожелаете да потърсите в политиките на уебсайтовете на тези трети страни информация за начина, по който използват cookies. За повече подробности за използваните от нас cookies на трети страни.

 

• Как мога да отказвам и изтривам cookies?
Ние няма да използваме cookies за събиране на личнa информация, която може да Ви идентифицира. Но, ако решите, можете да изберете да откажете или блокирате cookies, които Ви изпращаmel или уебсайтовете на трети страни-доставчици, като промените настройките на Вашия браузър – за повече подробности вижте функцията Help на браузъра.

Моля, обърнете внимание, че повечето браузъри автоматично приемат cookies, така че ако не желаете да бъдат използвани cookies, може да Ви се наложи активно да блокирате или изтриете cookies.

Също така, можете да посетите www.allaboutcookies.org за по-подробни указания за изтриване или отказване на cookies, както и за допълнителна информация за самите cookies. За информация за използването на cookies от браузъри за мобилни телефони и за подробности за начина на отказване или изтриване на такива cookies, се обръщайте към наръчника на вашето мобилно устройство.

Имайте предвид, че ако откажете да използвате cookies, все пак ще можете да посещавате нашите уебсайтове, но е възможно някои функции да не работят правилно.

 

Промени на политиката

Възможно е периодично да извършваме промени в тази Политика за защита на личните данни. При извършване на съществени промени в Политиката ни и в начина, по който използваме личните Ви данни, ще публикуваме промените на тази страница и ще правим всичко възможно да Ви уведомим своевременно за тях. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас

Ако желаете да се обърнете към нас във връзка с нашата Политика за защита на личните данни, използвайте посочените телефони.